Aldona Karużys-Grunt to korzenie

Aldona Karużys

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim oraz całościowe, specjalistyczne szkolenie w ramach 4-letniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

W ostatnich latach uczestniczyłam w szkoleniach z terapii metodą Generation-Code® z użyciem gier terapeutycznych w Institut für Transgenerative Prozesse w Wendeburgu. Brałam udział w tłumaczeniu gry „Grunt to korzenie” na język polski, uzyskałam licencję na jej używanie, wyprodukowałam ją w wersji polskiej i wprowadzam na polski rynek terapeutyczny.

Prowadzę warsztaty szkoleniowe pod nazwą „Grunt to korzenie” Gra Generation-Code® do celów diagnostycznych i terapii rodzinnej, przeznaczone dla psychoterapeutów, psychologów oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, posiadających doświadczenie związane z prowadzeniem procesu terapeutycznego.

Ukończyłam również następujące szkolenia i warsztaty:

 • Kurs Gestalt
 • Diagnoza kliniczna DSM-5
 • Integratywna
 • psychoterapia krótkoterminowa
 • Integratywna psychoterapia zaburzeń depresyjnych
 • Psychoterapia Par
 • Hipnoza kliniczna
 • Warsztaty pracy z ciałem
 • Psychoterapia osób uzależnionych
 • Terapia zaburzeń lękowych
 • Warsztaty terapeutyczne metodą EMDR
 • Terapia metodą Generation-Code® z użyciem gier terapeutycznych – Institut für Transgenerative Prozesse w Wendeburgu
  oraz wiele innych.

Jestem wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, gdzie prowadzę ćwiczenia – zajęcia fakultatywne na kierunku psychologia w formie stacjonarnej.

Pracuję terapeutycznie w modalności systemowej, która należy do psychoterapii integratywnych. Prowadzę psychoterapię indywidualną, psychoterapię par, rodzin oraz terapię grupową.

Scroll to Top