PROGRAM SZKOLENIA – MODUŁ II - ZAAWANSOWANY
(dla osób, które uczestniczyły w module I)

DZIEŃ PIERWSZY

9:00
Runda początkowa. Omówienie zagadnień związanych z tematyką organizacyjną, planem szkolenia oraz wprowadzenie merytoryczne.

10:30 Przerwa 15-minutowa

10:45
Praktyczne przykłady używania metody terapii Generation-Code® z wykorzystaniem gry „Grunt to korzenie”.

12:00
Zastosowanie gry w różnych sytuacjach terapeutycznych.

13:00 Przerwa obiadowa

14:00
Sesja terapii grupowej (self experience) wraz z komentarzem na temat zastosowanej techniki.

15:30

Feedback – wymiana doświadczeń

15:45 Przerwa 15-minutowa

16:00
Sesja terapii grupowej (self experience) wraz z komentarzem na temat zastosowanej techniki.

17:15

Wymiana i dzielenie się doświadczeniami z obserwacji w grupie. Czas na pytania
i inne przykłady z praktyk. Runda końcowa.

18:00 Zakończenie

DZIEŃ DRUGI 

9:00
Runda początkowa. Omówienie zagadnień związanych z tematyką organizacyjną, planem szkolenia oraz wprowadzenie merytoryczne. Wymiana doświadczeń w grupie.

10:00
Przykłady interwencji terapeutycznych, techniki zadawania pytań, procedury. Rozpoznawanie własnego kodu generacyjnego. Zastosowanie diagnostycznie i terapeutycznie.

11.15 Przerwa 15-minutowa

11.30

Sesja terapii grupowej (self experience) wraz z komentarzem na temat zastosowanej techniki.

13:00
Feedback, pytania dotyczące teorii.

13:30 Przerwa obiadowa

14:30

Sesja terapii grupowej (self experience) wraz z komentarzem na temat zastosowanej techniki.


15:15
Feedback, pogłębianie teorii, dydaktyka.

15:45 Przerwa 15-minutowa

16:00

Sesja terapii grupowej (self experience) wraz z komentarzem na temat zastosowanej techniki.

17:15
Feedback z grup, refleksja. Runda końcowa.

18:00 Zakończenie

W celu zgłoszenia się na szkolenie, proszę o przesłanie maila na adres biuro@grunttokorzenie.pl.

Scroll to Top