PROGRAM SZKOLENIA – MODUŁ I

DZIEŃ PIERWSZY

9:00 
Runda początkowa. Omówienie zagadnień związanych z tematyką organizacyjną, planem szkolenia oraz wprowadzenie merytoryczne.

10:30 Przerwa 15-minutowa

10:45
Teoria I: Wprowadzenie do metody terapii Generation-Code®. Co oznacza Generation-Code®? Wykład, pytania i odpowiedzi.

12:00
Teoria II: Pierwotny konflikt oraz przysięga lojalności i jej wpływ na zdolność rodziców do nawiązywania relacji z dziećmi, tworzenie relacji między rodzicami a dziećmi, między dziećmi a rodzicami, pomiędzy parami i innymi związkami. Wykład, pytania i odpowiedzi.

13:00 Przerwa obiadowa

14:00
Praktyka I: Prezentacja gry „Grunt to korzenie” – Wersja I. Koło Losu. Zasady gry, procedury, zastosowanie w różnych sytuacjach terapeutycznych. Pierwsze self experience.

15.30
Feedback – wymiana doświadczeń

15:45
Przerwa 15-minutowa

16:00
Praktyka II: Demonstracja gry „Grunt to korzenie” – Wersja II. Diagnostyka i sesja terapii pokazowej.

17:15
Wymiana i dzielenie się doświadczeniami z obserwacji w grupie. Czas na pytania i inne przykłady z praktyki

18:00 Zakończenie

DZIEŃ DRUGI 

9:00
Krótkie przykłady ćwiczeń fizycznych stabilizujących zasoby.

9:15
Runda początkowa. Omówienie zagadnień związanych z tematyką organizacyjną, planem szkolenia oraz wprowadzenie merytoryczne. Wymiana doświadczeń w grupie.

10:00
Teoria III: Wprowadzenie do gry diagnostycznej „Grunt to korzenie”. (Wersja II) Interwencje, techniki zadawania pytań, procedury. Rozpoznawanie kodu generacyjnego. Zastosowanie diagnostycznie i terapeutycznie.

11.15
Przerwa 15-minutowa

11.30
Praktyka III: Ćwiczenia w grupach „Grunt to korzenie” – Wersja II. Diagnostyka i terapia, self experience, wymiana doświadczeń.

13:00
Feedback, pytania dotyczące teorii.

13:30 
Przerwa obiadowa

14:30
Techniki prowadzenia terapii GC I: microtracking, systemowe techniki zadawania pytań, interwencje, itp. sesja praktyczna w małych grupach.

15:15
Feedback z grup, pogłębianie teorii, dydaktyka.

15:45 Przerwa 15-minutowa

16:00
Praktyka IV: Demonstracja na żywo gry „Grunt to korzenie” – Wersja II. Diagnostyka i sesja terapii pokazowej.

17:15
Feedback z grup, pogłębianie teorii, dydaktyka, refleksja.

18:00 Zakończenie

W celu zgłoszenia się na szkolenie, proszę o przesłanie maila na adres biuro@grunttokorzenie.pl.

Scroll to Top