Szkolenia z gry „Grunt to korzenie“

Gra jest używana do celów psychoterapeutycznych i edukacyjnych.

Z jej pomocą koncentrujemy się bezpośrednio na kodzie, który przekazywany jest z pokolenia na pokolenie, pracując jednocześnie nad budowaniem tożsamości, a zatem również ze świadomymi, jak i nieświadomymi aspektami jaźni klienta. Poprzez ukierunkowane pytania, możemy w krótkim czasie postawić kompleksową diagnozę bazującą na psychoanalizie, która wskaże nam kierunek dalszej pracy rozwojowej. Jednocześnie posiada efekt terapeutyczny, który wzmacnia zasoby klienta.

Najczęściej zadawane pytania

dotyczące gry i szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, posiadających doświadczenie związane z prowadzeniem procesu terapeutycznego.

Celem gry „Grunt to korzenie” jest wszechstronna analiza na tle systemowej i transgeneracyjnej pracy biograficznej, która ułatwia szybką klasyfikację i uporządkowanie danych oraz faktów rodzinnych i osobistych. Dzięki pracy z grą klient identyfikuje nieświadome mechanizmy uruchamiające się w różnych życiowych sytuacjach oraz rozpoznaje własne potrzeby psychiczne, fizyczne i emocjonalne. W trakcie gry klient uczy się jak być idealnym rodzicem dla swojego wewnętrznego dziecka i brać odpowiedzialność za swoje życiowe decyzje.

Gra posiada efekt terapeutyczny, który wzmacnia zasoby klienta. W trakcie gry, klient w łatwy sposób uzyskuje cenne i dogłębne informacje na temat wzorców blokujących rozwój jego tożsamości. Równocześnie zaczyna rozumieć swoje problemy, symptomy i zasoby na tle międzypokoleniowych, podświadomych więzi i lojalności oraz otrzymuje nowy, wyzwalający wgląd dotyczący własnej osoby.

Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, posiadających doświadczenie związane z prowadzeniem procesu terapeutycznego.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami używania gry terapeutycznej „GRUNT TO KORZENIE“, która umożliwia wejście w proces terapeutyczny poprzez rozszyfrowywanie i rozwiązanie własnego kodu transgeneracyjnego.

Gra terapeutyczna „Grunt to korzenie” może być wykorzystywana zarówno w doradztwie, jak i w kontekście terapeutycznym z pojedynczymi osobami, rodzinami lub grupami. Przy użyciu tego narzędzia, możliwa jest wszechstronna analiza na tle systemowej i transgeneracyjnej pracy biograficznej, która ułatwia szybką klasyfikację i uporządkowanie danych oraz faktów rodzinnych i osobistych.

Jaki jest koszt szkolenia z gry „Grunt to korzenie“?

Odbycie szkolenia uprawnia do zakupu gry.

MODUŁ I

* 1000

* Cena obejmuje dwa dni szkolenia, bez jedzenia i zakwaterowania.

CENA GRY

* 1400

* Zakup gry jest możliwy po odbytym szkoleniu - Moduł I

MODUŁ II

* 1000

* Cena obejmuje dwa dni szkolenia, bez jedzenia i zakwaterowania.

Jak wygląda szkolenie z gry „Grunt to korzenie“?

Proponuję wykonanie warsztatu zamkniętego, składającego się z dwóch dni szkoleniowych (16 godzin), obejmującego wykłady, ćwiczenia oraz self-experience dla grupy ograniczonej do 10 osób.
Szkolenie może odbyć się w miejscu i terminie wskazanym przez klienta. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej w oparciu o przypadki uczestników, jak również z wykorzystaniem doświadczeń własnych prowadzącego. Podstawową zasadą pracy w trakcie warsztatów jest zachowanie tajemnicy grupowej oraz innych norm dotyczących psychoterapii w grupie zapewniających uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Moduł I - 16 h

Szkolenie dla początkujących.

Dwudniowe szkolenie, przeznaczone dla grupy 10 osób.Moduł II - 16 h

Szkolenie dla zaawansowanych.

Dwudniowe szkolenie przeznaczona dla osób uczestniczących w module 1. Część praktyczna skierowana do grupy 8 osób, obejmująca ćwiczenia, self-experience oraz pytania techniczne.

Podczas warsztatów poruszane będą kwestie związane ze skutecznymi strategiami postępowania, zaprezentowany zostanie także model wsparcia, który z powadzeniem może być wykorzystany przez psychoterapeutów, psychologów i pedagogów pracujących z uczniami i ich rodzinami.

Zobacz najbliższe terminy szkoleń z gry „Grunt to korzenie“

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innym mieście,
w tym celu zapraszam do kontaktu mailowego (biuro@grunttokorzenie.pl).

Scroll to Top