Zastosowanie gry terapeutycznej "Grunt to korzenie"

Jest to narzędzie ułatwiające prowadzenie procesu psychoterapeutycznego.

Gra terapeutyczna „GRUNT TO KORZENIE“ omija intelektualne mechanizmy obronne, kierując się bezpośrednio do tzw. wewnętrznego dziecka klienta. Umożliwia skoncentrowanie się bezpośrednio na odszyfrowaniu kodu, który przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Jednocześnie daje sposobność pracy nad budowaniem tożsamości, a zatem również ze świadomymi, jak i nieświadomymi aspektami jaźni klienta.

Posiada efekt terapeutyczny, który wzmacnia zasoby klienta. A tak naprawdę to, co dla terapeutów jest najbardziej interesujące w trakcie gry, to odnalezienie drogi do rozwinięcia drzemiącego w każdym człowieku potencjału. Nie tylko żeby można czuć się normalnie, czy zdrowo. Nie szukamy odrobiny szczęścia, tylko wszystkiego, co jest dla nas możliwe. Po prostu z perspektywy psychologii rozwoju dziedziczymy cały świat!

Poprzez ukierunkowane pytania, możemy w krótkim czasie postawić kompleksową diagnozę wskazującą obszary do dalszej pracy rozwojowej.

Terapia indywidualna

Psychoterapię indywidualną poprzedzają konsultacje,
które polegają na określeniu i nazwaniu trudności, z którymi zmaga się klient.

Zastosowanie gry terapeutycznej "Grunt to korzenie"

Proces terapeutyczny rozpocznie się, jeżeli uda nam się zbudować relację opartą na zaufaniu, że pasujemy do siebie i możemy sobie towarzyszyć w podróży emocjonalnej w głąb siebie, w przeszłość, w przyszłość i bycie tu i teraz. Dopasujemy narzędzia, które mogą być przydatne w tym konkretnym procesie terapeutycznym i to klient decyduje, czy będzie chciał z nich skorzystać czy też nie. Będziemy rozpoznawać wzory i schematy funkcjonujące w ramach systemu rodzinnego.

Poszukamy i zdefiniujemy indywidualny kod transgeneracyjny oraz zidentyfikujemy lojalności systemowe. Może to poskutkować podniesieniem jakości życia emocjonalnego klienta, umiejętnością cieszenia się sobą i byciem autentyczną osobą, która nie musi uciekać od swojego życia. 

Terapia par

Można pokusić się o stwierdzenie, że długotrwały, dobrze funkcjonujący związek miłosny, satysfakcjonujący obydwoje partnerów, powinien zawierać w sobie trzy równoważne komponenty, z których żaden nie może być większa lub mniejsza od pozostałych.

Zastosowanie gry terapeutycznej "Grunt to korzenie"

Po pierwsze para musi mieć wspólny cel, na przykład może to być założenie rodziny, zbudowanie firmy czy realizacja pasji. Jeżeli ta część przeważa, często relacja zamienia się w związek zadaniowy, który rozpada się, kiedy zadanie zostaje wykonane i osiągamy cel.

Kolejna część dotyczy przyjaźni, para lubi się, ufa sobie, może na sobie polegać i jest siebie nawzajem ciekawa, interesuje się tym, czego doświadcza partner i jak to przeżywa. Jeśli ten filar jest główną osią relacji, mamy do czynienia z tzw. białym małżeństwem, w którym nie jesteśmy w stanie zrealizować pozostałych potrzeb.

Ostatnia część dotyczy sfery fizycznej i nie jest mierzona tygodniową liczbą stosunków seksualnych. Bardziej chodzi o to, czy się dotykamy czule, czy lubimy być blisko siebie, czy lubimy się kochać ze sobą, czy nasze libido jest na podobnym poziomie, czy trzymamy się za rękę idąc lub siedząc razem, czy ciągle jest w nas ta tęsknota i pragnienie, żeby dzielić z partnerem intymność. Jeżeli ten obszar naszego życia jest na piedestale, mamy do czynienia bardziej z romansem seksualnym, który prędzej, czy później będzie odczuwany przez nas jako pusty i nudny, co spowoduje, że będziemy szukać kolejnego obiektu, w nadziei na spełnienie naszych pragnień.

Praca terapeutyczna z parą polega na identyfikacji, który z filarów relacji jest uszkodzony, czy można go naprawić i jak to zrobić.

Dodatkowo w ujęciu systemowym można przyjąć założenie, że chociaż na terapię par przychodzą dwie osoby, to tak naprawdę pracujemy z sześcioma postaciami, z czego cztery są niewidzialne, bo każdy z nas przychodzi do gabinetu z wewnętrznym obrazem swoich rodziców i relacji pomiędzy nimi. Plansze w postaci drzewa genealogicznego ukazują nam złożone mechanizmy, które sprawiają, że w późniejszych relacjach nieświadomie odtwarzamy zjawiska i reakcje zaobserwowane w domu rodzinnym. Bardzo często ten obraz wraz z całą jego energią, emocjami i oczekiwaniami nie pozwala nam stworzyć relacji partnerskiej opartej na nowej jakości i odkryciu potencjału związku miłosnego, jakiego wcześniej nawet nie byliśmy sobie w stanie wyobrazić.

Terapia rodzin

Psychoterapia systemowa wychodzi z arystotelesowskiego założenia,
że „całość jest czymś więcej niż sumą części”.

Zastosowanie gry terapeutycznej "Grunt to korzenie"

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że do domu rodzinnego nie dostarczył nas bocian, ani też nie odnaleziono nas w kapuście, ale przyszliśmy na świat w pewnym systemie rodzinnym. Jesteśmy jego nienaruszalną częścią i wchodzimy z pozostałymi elementami tego układu w dynamiczne interakcje.

Mechanizm ten powoduje, że zachowania poszczególnych członków rodziny mają wpływ na pozostałe osoby – nasze relacje nigdy nie są jednostronne. Często bywa tak, że rodzina jest dla nas jedynym punktem odniesienia, co powoduje, że w tej sytuacji trudno nam zachować neutralną postawę. Albo robimy coś zgodnie z życzeniami naszych bliskich, rezygnując z własnych pragnień, albo całkowicie wbrew tradycjom i zwyczajom wpajanym nam przez pokolenia, odcinając się od wielu zasobów i strategii przetrwania zdobytych przez system rodzinny.

W pracy terapeutycznej wypracowujemy model polegający na rozpoznaniu swoich potrzeb i rezygnacji zarówno z działań wykluczających, jak i pozostawania w neurotycznej lojalności.

Gra terapeutyczna „Grunt to korzenie” przeznaczona jest dla rodzin i została skonstruowana z myślą o nich. Im więcej członków rodziny włączy się do gry, tym lepiej. Dowiecie się przy tym wielu rzeczy na temat innych oraz samych siebie, będziecie się wyśmienicie bawić, ale także pojawi się miejsce na to, aby móc głęboko zastanowić się nad sobą.

Bycie w rodzinie niesie ze sobą wiele radości, ale też czasem pojawiają się komplikacje w komunikacji czy brak zrozumienia, co sprzyja powstawaniu konfliktów. Relacje, które są dla nas najważniejsze, nieustannie wprowadzają nas w różnorodne stany emocjonalne i dobrze jest nauczyć się je nazywać oraz cieszyć się nimi lub wypracować strategię pracy z pojawiającymi się trudnościami.

Niekiedy też rodzina doświadcza kryzysu spowodowanego poważną chorobą któregoś z członków rodziny czy zmianą warunków życiowych. W trakcie gry możemy w ciekawy sposób zrozumieć jak poszczególni członkowie rodziny widzą się nawzajem, kto przejmuje jakie role, kto ustala zasady, a kto się im podporządkowuje. Dzięki temu można poznać lepiej swój system rodzinny i nauczyć się doceniać go na nowo.

Terapia grupowa

Rodzina nie zawsze może lub chce grać.
Jeśli tak się dzieje, nie ma przeszkód, by inni ludzie weszli w rolę członków rodziny.

Zastosowanie gry terapeutycznej "Grunt to korzenie"

W takim przypadku można skorzystać z terapii grupowej, która jest unikatową szansą zdobycia wiedzy, jak postrzegają nas inni ludzie i jaką rolę pełnimy w grupie. Praca w grupie nie jest ani straszliwą męczarnią, ani drogą usłaną różami. Jest raczej jak w Bollywood – czasem słońce, czasem deszcz.

Uczestnicy dają sobie nawzajem zrozumienie i wsparcie, a co najważniejsze – mogą uczyć się od siebie w jaki sposób wyrażać emocje, czy radzić sobie ze swoimi trudnościami.

Gra umożliwia wszechstronną analizę na tle systemowej i transgeneracyjnej pracy biograficznej, która ułatwia szybką klasyfikację i uporządkowanie danych oraz faktów rodzinnych i osobistych. Poprzez interwencje terapeutyczne ukierunkowane na rozwój osobowości, promuje się podejście wzmacniające zasoby, co otwiera perspektywę na szybką diagnozę i przejście do niezbędnych, kolejnych etapów rozwojowych.

Historia rodziny widoczna na szablonie drzewa genealogicznego umożliwia graczowi rozszyfrowanie swojego kodu generacyjnego i doświadczenie rozwoju własnego potencjału na tle rozwiązanych starych lojalności i więzi. Dla gracza oznacza to często głęboki i uzdrawiający wgląd terapeutyczny, który prowadzi do zmiany i rozpuszczenia przestarzałych wzorców i szkodliwych nawyków.

Ilość uczestników grupy terapeutycznej ograniczona jest do 6 osób.

Weekendowa grupa terapeutyczno - rozwojowa
„Grunt to korzenie“ Gra Generation Code®

Zapraszamy do do uczestnictwa w weekendowej grupie terapeutyczno – rozwojowej „Grunt to korzenie“ Gra Generation Code®. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie stanie się dla wszystkich uczestniczek inspirującym i ciekawym doświadczeniem.

Będziemy odnajdować, rozszyfrowywać i rozwiązywać swój indywidualny kod transgereracyjny przy pomocy gry terapeutycznej „Grunt to korzenie“.
Będziemy pracować na własnym systemie rodzinnym, używając planszy w formie drzewa genealogicznego do pokolenia pradziadków. Historia rodziny widoczna na szablonie umożliwi nami rozpoznanie powodów powtarzających się trudności i doświadczenie rozwoju własnego potencjału na tle rozwiązanych starych lojalności i więzi. To często oznacza zanurzenie się w głębokim i uzdrawiającym wglądzie terapeutycznym, który prowadzi do zmiany i rozpuszczenia przestarzałych wzorców i szkodliwych nawyków.

Praca warsztatowa przeznaczona jest dla osób zainteresowanych:
– odkrywaniem międzypokoleniowych wzorców
– poznaniem swoich schematów funkcjonowania relacjach
– uleczaniem systemowych uwikłań
– cieszeniem się sobą
– byciem autentyczną osobą, która nie musi uciekać od swojego życia
– rozpoznawaniem swoich możliwości i potencjału
– wyjściem z impasu

W trakcie gry, w łatwy sposób uzyskujemy cenne i dogłębne informacje na temat schematów blokujących rozwój naszej tożsamości. Równocześnie zaczynamy rozumieć swoje problemy, symptomy i zasoby na tle międzypokoleniowych, podświadomych więzi i lojalności oraz otrzymujemy nowy, wyzwalający wgląd zmieniający perspektywę postrzegania siebie i swoich trudności. Symboliczne zastosowanie Serum Uzdrawiającego zapewnia odczuwalny dowód na to, że bolesne i blokujące nas wzorce, mogą zostać ostatecznie rozpoznane i zmienione. Natomiast Kamienie Potencjału ujawniają nowe możliwości oraz pozwalają na pojawienie się nadziei i zaufania.

Zastosowanie gry terapeutycznej "Grunt to korzenie"

✦ INFORMACJE DODATKOWE

Ilość miejsc jest ograniczona do 8 osób. Podstawową zasadą pracy w trakcie warsztatów jest zachowanie tajemnicy grupowej oraz innych norm dotyczących psychoterapii w grupie zapewniających uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Zapraszamy na sesje psychoterapii z wykorzystaniem gry terapeutycznej "Grunt to korzenie" prowadzone przez Aldonę Karużys

Grunt to korzenie - Psychoterapia Centrum Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza

Psychoterapia Centrum
ul. 3 Maja 14
41-300 Dąbrowa Górnicza
I piętro

Godziny pracy
wtorek od 12:00 do 20:00

Znajdź psychoterapeutę w swoim mieście

Niżej wymienione osoby przeszły szkolenie z zasad używania gry terapeutycznej "Grunt to korzenie" i wykorzystują ją w swoim gabinecie.

Jeśli chcesz zagrać w grę i odkryć swoje korzenie, zapraszamy do skorzystania z możliwości doświadczenia tej wzruszającej podróży emocjonalnej w różnych miejscach w Polsce.

Scroll to Top